ALFAPROJALFA9 mm R Blanc

Nebo také přímo rozměrově metricky ráže 9x17 mm R START je akustický náboj bez pevné střely, se středovým zápalem a s okrajem po obvodu dna, s nábojnicí vyrobenou většinou z mosazi a s uzavřením nábojnice do špičky, vytvarované do hvězdicového uzávěru. Jak napovídá název, určení tohoto náboje je k vytváření hlukového efektu nebo i k výmetu pyrotechnických prostředků a kromě vyloženě akustických zbraní, lze náboje 9 mm R Blanc používat také v „ostrých“ revolverech ráže 38 Special nebo 357 Magnum. Standardní revolvery ALFA ráže 9 mm R Blanc se vyrábějí s výšlehem tlaku v ose hlavně a jsou tak současně určeny pro použití tohoto náboje i ve variantě s náplní dráždivého plynu, za účelem sebeobrany. Hovorově se tedy jedná o tzv. plynovky. Technicky konstrukčně se v principu jedná o expanzní zbraně, které dle národní legislativy ČR spadají do kategorie zbraní C-I. Jsou volně prodejné osobám způsobilým k právním úkonům od 18 let věku, pouze s povinností registrace zbraně za příslušných podmínek. Každý „plynový“ revolver ALFA s výšlehem v ose hlavně je dodáván s nástavcem na vystřelování zábavní nebo signální pyrotechniky, pouze modely čistě „startovací“ s výšlehem mimo osu hlavně se dodávají bez tohoto nástavce. Kromě mnoha variant střenek a povrchových úprav je možnost volby také u materiálu nábojového válce. Standardně je dodáván válec ze zinkové slitiny, ale na přání se za příplatek dodává revolver ALFA s nábojovým válcem ocelovým, s vyšší životností. Celkovou důkladností konstrukce a kvalitou výroby jsou plynové revolvery ALFA srovnatelné s úrovní výroby tzv. ostrých zbraní a ve své kategorii tak jen těžko nacházejí konkurenci.

2"

4"

6"

3"

2”

MODEL 020

MODEL 020

RÁŽE

Základní nejkratší model akustického a „plynového“ revolveru ALFA. Jeho krátká hlaveň se nejlépe čistí od zplodin výstřelu, síla tlaku výstřelu směrem vpřed je zde při průchodu hlavní nejméně brzděna a s nástavcem tedy podává nejlepší výkony při vystřelování různé pyrotechniky. Proto tento model doporučujeme především tam, kde dochází k intenzivnímu používání např. za účelem hlídání vinic, sadů nebo chovných rybníků před ptactvem. Díky kompaktním rozměrům je také nejvhodnější k častému nošení na sebeobranu, ale samozřejmě nejlépe v kombinaci s náboji, které obsahují velmi účinnou dráždivou látku.

9 mm R Blanc

DÉLKA HLAVNĚ

2" / 51 mm

DÉLKA ZBRANĚ

176 mm

HMOTNOST

700 g

KAPACITA

6 ran

PEVNÉ HLEDÍ

pevné

ČERNĚNÍ

černění

POPTÁVKA
POPTÁVKA

MODEL 120

RÁŽE

Výhradně akustické provedení s krátkou hlavní a s výšlehem tlaku plynů výstřelu mimo osu hlavně (ve směru šikmo nahoru a vpřed). Nelze použít nástavec k vystřelování pyrotechniky a rozhodně nedoporučujeme používat náboje s dráždivou látkou. Najde uplatnění především tam, kde existují různá specifická legislativní omezení nebo je vyžadována nejvyšší možná bezpečnost při výstřelu akustickým nábojem. Proto bývá častou volbou k odstartování závodů na různých sportovních nebo výcvikových akcích.

9 mm R Blanc

DÉLKA HLAVNĚ

2" / 51 mm

DÉLKA ZBRANĚ

176 mm

HMOTNOST

700 g

KAPACITA

6 ran

PEVNÉ HLEDÍ

pevné

ČERNĚNÍ

černění

POPTÁVKA
POPTÁVKA

3”

ALFA | 9 mm R Blanc

MODEL 030

MODEL 030

RÁŽE

V praxi se jedná o univerzální provedení délky hlavně, u kterého je výhodou větší odstrašující vzhled agresivního „třípalce“. Současně se jeho hlaveň stále ještě dobře čistí a má efektivní sílu výšlehu tlaku směrem vpřed.

9 mm R Blanc

DÉLKA HLAVNĚ

3" / 76 mm

DÉLKA ZBRANĚ

201 mm

HMOTNOST

720 g

KAPACITA

6 ran

PEVNÉ HLEDÍ

pevné

ČERNĚNÍ

černění

POPTÁVKA
POPTÁVKA

4”

ALFA | 9 mm R Blanc

MODEL 040