ZÁSADY OCHRANY

OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Toto prohlášení je zpracováno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob (dále jen „GDPR“) a legislativou ČR, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a poučení subjektů údajů.

Tento text informuje zákazníky o podmínkách zpracování osobních údajů, ke kterému dochází správcem osobních údajů, jak je definován níže, v souvislosti s provozem a využitím webu www.alfaproj.cz, jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech správce dochází ke zpracování osobních údajů zákazníků či dalších osob.

Informace o zpracování osobních údajů

Hlavním kritériem při poskytování našich služeb a prodeji našich výrobků je pro nás spokojenost našich zákazníků, a proto Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnou legislativou. Seznamte se prosím s informací, jak naše společnost ALFAPROJ s.r.o. se sídlem Zábrdovická 801/11, 615 00 Brno, IČ: 469 932 15, zpracovává v souvislosti s poskytováním produktů a služeb Vaše osobní údaje.

Rozsah nakládání s údaji:

Společnost ALFAPROJ s.r.o. je správcem osobních údajů, které nám Vy jako zákazník poskytujete. Shromažďujeme o Vás jen základní osobní údaje, nikoliv zvláštní citlivé typy informací. Tyto osobní údaje zahrnují jméno, příjmení, titul, adresu, název firmy, pozici ve firmě, e-mail, telefon. Tyto osobní údaje jsou nutné, abychom mohli zpracovat Vaše objednávky a případné Vaše další požadavky, a abychom na ně mohli dostatečně a správně reagovat.

Nakládání s údaji:

Při zpracování a uchovávání Vašich osobních údajů uplatňujeme následující postupy a mechanismy:

- Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem a pouze po dobu, která je nezbytná k účelům jejich zpracování;

- Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům;

- Dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření pro zajištění zabezpečení proti možným rizikům. Veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

Komu zpřístupňujeme Vaše osobní údaje:

Veškeré Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pracovníky naší společnosti v České republice. K Vašim údajům nemá přístup žádná třetí strana s výjimkou případů, kdy je k tomu zákonný důvod.

Jak dlouho osobní údaje držíme?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, na kterou nám dáte k jejich zpracování souhlas, případně po dobu, která je dána zákonnými požadavky na archivaci obchodních a prodejních dokladů souvisejících s předmětem naší činnosti.

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud si přejete získat podrobnější informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, nebo získat přístup ke svým osobním údajům, opravit, zablokovat nebo vymazat jakékoli osobní údaje, které se týkají Vaší osoby, odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, odstranit vaši e-mailovou adresu z našich adresářů nebo pokud máte jakékoli dotazy, připomínky či obavy ohledně našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů, obraťte se prosím na nás.

Kontakt na naše zákaznické centrum:

ALFAPROJ s.r.o.

Zábrdovická 801/11, 615 00 Brno

tel.: +420 519 790 967, +420 519 790 918

e-mail: prodej@alfaproj.cz, info@alfaproj.cz

prohlédnout

prohlédnout