ALFAPROJALFA22 Long Blanc

Smyslem a důvodem vzniku tohoto akustického náboje bylo použití ve zbraních ráže 22 Long Rifle (zbraně na zbrojní průkaz) a pak samozřejmě ve speciálně konstruovaných čistě akustických zbraních, jako jsou právě revolvery ALFA ráže 22 Long Blanc, které dle národní legislativy ČR spadají do kategorie zbraní C-I. Jsou tedy volně prodejné osobám způsobilým k právním úkonům od 18 let věku, pouze s povinností registrace zbraně za příslušných podmínek. Intenzitou hluku výstřelu je náboj 22 Long Blanc na úrovni mezi nejkratším „startovacím“ nábojem 6 mm Blanc / START a „největším“ akustickým (sériově vyráběným) revolverovým nábojem 9 mm R Blanc. Pro koho je výstřel nábojem 6 mm START příliš slabý a naopak výstřel nábojem 9 mm R Blanc příliš silný, doporučujeme jako ideální akustickou zbraň revolver ALFA ráže 22 Long Blanc. Bývá častou volbou např. k výcviků psů, právě z důvodu optimální intenzity výstřelu a navíc i z důvodu možnosti dalšího snížení intenzity, jelikož umožňuje používání také výše uvedeného, hlukově nejslabšího náboje 6 mm START.

2"

3"

4"

2”

MODEL 0220

MODEL 0220

RÁŽE

Nejkratší dvoupalcová hlaveň a tím nejkompaktnější provedení revolveru ALFA ráže 22 Long Blanc, které se jako jediné v této ráži vyrábí s výšlehem tlaku plynů standardně v ose hlavně.

22 Long Blanc

DÉLKA HLAVNĚ

2" / 51 mm

DÉLKA ZBRANĚ

176 mm

HMOTNOST

760 g

KAPACITA

9 ran

PEVNÉ HLEDÍ

pevné

ČERNĚNÍ

černění

POPTÁVKA
POPTÁVKA

3”

ALFA | 22 Long Blanc

MODEL 120

MODEL 120

RÁŽE

Výhradně akustické provedení s krátkou hlavní a s výšlehem tlaku plynů výstřelu mimo osu hlavně (ve směru šikmo nahoru a vpřed). Nelze použít nástavec k vystřelování pyrotechniky a rozhodně nedoporučujeme používat náboje s dráždivou látkou. Najde uplatnění především tam, kde existují různá specifická legislativní omezení nebo je vyžadována nejvyšší možná bezpečnost při výstřelu akustickým nábojem.

22 Long Blanc

DÉLKA HLAVNĚ

3" / 76 mm

DÉLKA ZBRANĚ

201 mm

HMOTNOST

720 g

KAPACITA

9 ran

PEVNÉ HLEDÍ

pevné

ČERNĚNÍ

černění

POPTÁVKA
POPTÁVKA

4”

ALFA | 22 Long Blanc

MODEL 140

MODEL 140

RÁŽE

Výhradně akustické provedení s výšlehem tlaku plynů výstřelu mimo osu hlavně (směrem šikmo nahoru a vpřed) a ve variantě s dlouhou čtyřpalcovou hlavní. Nelze použít nástavec k vystřelování pyrotechniky. Najde uplatnění především tam, kde existují různá specifická legislativní omezení nebo je vyžadována nejvyšší možná bezpečnost při výstřelu akustickým nábojem.

22 Long Blanc

DÉLKA HLAVNĚ

4" / 102 mm

DÉLKA ZBRANĚ

228 mm

HMOTNOST

800 g

KAPACITA

9 ran

PEVNÉ HLEDÍ

pevné

ČERNĚNÍ

černění

POPTÁVKA
POPTÁVKA

prohlédnout

prohlédnout